PARTNEŘI A SPONZOŘI EXPEDICEHlavním sponzorem expedice je společnost Hannah.
Zároveň je i dodavatelem veškerého oblečení
a stanů členům expedice.Na přípravě a finančním zajištění expedice se zároveň podílely tyto společnosti, kterým úpřimně děkujeme:RÁMCOVÝ ROZPOČET EXPEDICE

Předpokládané náklady pro dvojici v USD:

Položkacena (USD)
Letenka Praha - Islámábád a zpět + cargo$ 2 200
Vnitrostátní lety a letištní poplatky$ 1 100
Společná výstroj a výzbroj$ 2 300
Potraviny$ 1 500
Pojištění

$ 150
Servis v Pákistánu:
Povolení k výstupu na vrchol

$ 5 000

Povinný styčný důstojník
(mzda, strava,vybavení, pojištění, doprava)

$ 2 320

Nosiči do základního tábora$ 1 000
Ubytování, doprava, silniční daň$ 2 400
Poplatek na ochranu životního prostředí

$ 375

Celkem na skupinu$ 18 345
Celkem na osobu

$ 9 173
V jednání:
Povolení na provoz vysílačky a satelitního telefonu - v jednání
$ 4 200NABÍDKY SPONZORŮM, SPOLUPRÁCE S MÉDII

Průběh expedice bude dokumentován prostřednictvím fotomateriálu a digitálního videa. Členové expedice svými zkušenostmi zaručují kvalitu pořízeného materiálu. Materiál z předchozích expedic byl využit pro tvorbu řady produktových katalogů, kalendářů i reklamních filmů. S fotografiemi i články bylo možno se setkat ve vybraných denících i magazínech i na některých internetových serverech. Exotické a překrásné prostřední Himálaje, Karakoram Highway, ledovce Baltoro a hory samotné i atraktivní a dobrodružné zaměření výpravy nabízí mnoho možností pořídit krásné záběry, na kterých může hlavní roli hrát firemní logo sponzora nebo výrobek. Firemní logo může být během samotného výstupu umístěno na výstroji horolezců. Filmové i fotografické materiály vzniklé v průběhu expedice může partner dále používat pro svou vlastní propagaci. Fotografie spolu s články o expedici budou publikovány v periodikách i denním tisku (kromě magazínů sportovního charakteru členové expedice spolupracují a publikují v MF Dnes, Lidových Novinách, Reflexu, Koktejlu a deníku Sport) i na internetu. Pokud se nám podaří zajistit prostředky na pořízení satelitního telefonu a zaplatit povolení k jeho provozu, budeme se během expedice pravidelně hlásit a předávat aktuální zpravodajství do denního tisku i rozhlasu. Mediálními partnery expedice jsou Rádio FM Plus Plzeň, magazín Lidé a Hory, kontakt bude opět navázán s Rádiem Beat, které poskytovalo pravidelné zpravodajství z poslední expedice na Cho Oyu. Propagace firmy se může stát součástí všech plánovaných výstupů expedice v médiích.

Členové expedice po skončení svých výprav organizují veřejná vystoupení spojená s promítáním a přednáškami nebo vystupují na veřejných přednáškách v rámci různých festivalů s cestovatelskou a horolezeckou tématikou. Prezentace sponzorské firmy nebo výrobku je v takových případech samozřejmostí. Poslední veřejné přednášky z minulých expedic probíhaly např. v budově Národního Muzea v Praze, v přednáškovém sále Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně, na Přírodovědecké fakultě UK, v kinosále v Českých Budějovicích nebo jako součást mezinárodního horolezeckého Smíchovského festivalu v komplexu multikin Anděl - Smíchov, v Západočeském muzeu v Plzni, Stříbře i jinde na menších akcích. Výjimkou nejsou ani přednášky přímo na přání sponzora.

V Křížové chodbě historické budovy Minoritského kláštera ve Stříbře bychom rádi uspořádali výstavu fotografií z expedice včetně panelu věnovaného sponzorům. Podobné výstavy z poslední expedice na Cho Oyu probíhaly v různých veřejných prostorách Prahy.

Samozřejmostí v dnešní době je prezentace prostřednictvím expedičních internetových stránek, které budou průběžně aktualizovány podle zpráv přímo z expedice. Expediční webové stránky z naší poslední expedice můžete shlédnout na adrese www.hostynska.cz/cho_oyu. Jsme připraveni projednat a akceptovat i další Vámi navržené reklamní aktivity a v případě možnosti jejich splnění jim vyhovět.

Ukázky propagování partnerů našich předchozích expedic rádi předložíme při dalším jednání, nabídnout můžeme i ukázky publikovaných článků, fotografií, kalendářů a videomateriálů. Na našich posledních expedicích byly partnery např. firmy Sony Czech, Hannah Czech a. s., Blizzard, Olympus, Unibon s. r. o. a další.

Těšíme se na osobní jednání s Vámi a případnou spolupráci.

KONTAKT:
Jan Krabec - krab@email.cz
Jan Vesták - vestak@hostynska.cz